Sponsoren en donateurs

Stichting Juradi kan niet bestaan zonder giften van particulieren en donaties van fondsen en instellingen.

Stichting Juradi is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

Stichting Juradi en haar samenwerkingsverbanden worden ondersteund door onder andere:

Ziel Development - website
Jouw Uitgeverij - ontwerp logo en drukwerk
Stichting De Baanbreker
Novakh
Westfriesland Fonds
Actus notarissen in Hoorn

Steun Stichting Juradi (ANBI-stichting)
Giften aan een ANBI-stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer weten? Kijk dan hier.