Sponsoren en donateurs

Stichting Juradi kan niet bestaan zonder giften van particulieren en donaties van fondsen en instellingen.

Stichting Juradi is een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN/fiscaalnummer 8198.59.151. 
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

Stichting Juradi en haar samenwerkingsverbanden worden ondersteund door onder andere:

Ziel Development - website
Jouw Uitgeverij - ontwerp logo en drukwerk

Steun Stichting Juradi (ANBI-stichting)
Giften aan een ANBI-stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer weten? Kijk dan hier.