Over ons

Stichting Juradi
Stichting Juradi zet zich in om sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving bij te staan bij juridische problemen. Op een laagdrempelige manier geven wij rechtshulp en advies aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Dit doen wij op verschillende manieren:

•    Wij verzorgen spreekuren in vier gevangenissen in Noord-Holland;
•    Wij verzorgen spreekuren in diverse Veiligheidshuizen in Noord-Holland;
•    Wij werken samen met de Rechtswinkels West-Friesland en Kennemerland en de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Holland Noord.

Stichting Juradi bestaat sinds 29 november 2012. Daarvoor ging de stichting onder de naam 'Stichting Vrienden van de Rechtswinkel Heerhugowaard' door het leven. Deze Stichting is in 2008 opgericht. Vanwege een uitbreiding van de dienstverlening is halverwege 2012 besloten een naamswijziging door te voeren.

De vrijwilligers van Stichting Juradi zijn allemaal universitair geschoold en bezitten veel juridische kennis, over uiteenlopende onderwerpen. Zij geven vaak uitgebreider advies en beperken zich meestal niet tot alleen oplossing van het juridische vraagstuk.

Het Jaarverslag Stichting Juradi 2017 is op te vragen via info@juradi.nl.

Henri Kho award
Sinds 2016 heeft Stichting Juradi de Henri Kho Award ingesteld. Deze award is onlosmakelijk verbonden met één van de drie oprichters van de Stichting Juradi in 2008, Henri Kho (21 augustus 1954 -14 juni 2014). De award staat symbool voor het gedachtegoed van Henri Kho en de wijze waarop hij dit tijdens zijn leven vorm gaf.

Werken aan een meer rechtvaardige samenleving. Rechtsbijstand en recht voor iedereen. Directe rechtshulp aan de kansarmen en sociaal zwakkeren in de samenleving. Opkomen voor de belangen van deze groepen.

In Nederland zijn er organisaties en mensen, die zich op dezelfde wijze inzetten in de samenleving. Het bestuur van Stichting Juradi draagt hiervan één of meerdere organisaties en/of personen voor aan voor de Henri Kho Award.

Gegevensbescherming
Stichting Juradi heeft binnen haar organisatie met twee verschillende categorieën personen te maken. Dit zijn enerzijds de vrijwilligers en anderzijds de cliënten. Op beide categorieën zijn de AVG en GDPR van toepassing.
In dit document is beschreven op welke wijze stichting Juradi uw privacy, de verwerking van uw persoonsgegevens en de geheimhouding daarvan binnen haar organisatie realiseert.