Nieuws van de Rechtswinkel West-Friesland

6 april 2018

Deze markt, die werd georganiseerd door de SP in Enkhuizen, was opgezet voor de inwoners van Enkhuizen en Stede Broec om hen wegwijs te maken in de veelheid aan hulpverlenende instellingen. Ongeveer 25 instellingen hebben aan de markt deelgenomen als stand-houder. Gedurende de dag wisten diverse inwoners van Enkhuizen de weg naar deze markt te vinden en werden zij voorzien van foldermateriaal en directe adviezen. Vanzelfsprekend werd de markt ook gebruikt door de verschilende organisaties om onderling te netwerken, hetgeen de nodige nieuwe contacten heeft opgeleverd. Rechtswinkel West-Friesland spreekt de hoop uit dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden.