Update maatregelen COVID-19 - spreekuren

17 februari 2021

Op dit moment wordt binnen Juradi hard gewerkt aan het invoeren van een telefonisch
spreekuur voor gedetineerden in de PI's Zuyderbos en Zaanstad.
Op deze manier kan de juridische dienstverlening toch in zekere mate worden voortgezet.
Gelijktijdig kunnen nieuwe vrijwilligers van Juradi zo met het werk kennismaken en ingewerkt
worden.