Verslag bijscholingsmiddag 11 mei 2019

28 mei 2019

Centraal stond het thema “afstand en nabijheid”. Hoe gaat/staat de vrijwilliger-professional in
de relatie met de cliënt. In korte tijd kwam een flink aantal speerpunten aan de orde.
    - Wat brengt de vrijwilliger/professional zelf in in de relatie met de cliënt?
    - De invloed van het netwerk van de cliënt.
    - De verschillende vormen van agressie en hoe hier mee om te gaan.

Een praktische oefening werd gedaan om de deelnemers te laten ervaren, dat wanneer er
gevaar dreigt iemand zich volledig op het dreigende gevaar richt en niets meer opneemt aan
andere informatie.

Na afloop was er voldoende tijd om nog na te praten over de bijscholing en werkervaring uit te
wisselen.
Met dank aan de deskundige van bureau Kompaz kan van een geslaagde middag worden gesproken.